Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10053
Nhan đề: Nghiên cứu chế biến rượu từ hạt mít
Tác giả: Tài, Ngô Tấn
Từ khoá: Mít
Rượu trái cây
Rượu và chế biến rượu
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Jackfruit
Fruit wines
Wine and wine making
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Gồm các nghiên cứu: Khảo sát thời gian nấu hạt mít; Xác định thời gian tối ưu thủy phân tinh bột hạt mít bằng enzyme α-amylase, từ đó chọn ra thời gian thủy phân tối ưu cho quá trình đường hóa; So sánh khả năng lên men của nấm mem Sachharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) và men thuốc bắc và xác định lượng men thích hợp cho quá trình lên men
Mô tả: Báo cáo khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ thực phẩm
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10053
Appears in Collections:KLTN - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Tan Tai.SVLV001608.pdf1,88 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.