Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10078
Nhan đề: Phân lập vi khuẩn vi hiếu khí giảm độc chất Mangan trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Nhân, Trần Chí
Từ khoá: Khoa học cây trồng
Lúa nước
Crop science
Rice
Đất phèn
Độc chất Mangan
Phân lập vi khuẩn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân lập vi khuẩn PNSB trên các vùng nghiên cứu; Tuyển chọn các dòng vi khuẩn PNSB có khả năng giảm độc chất Mn
Mô tả: Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10078
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Chi Nhan.SVNCKH00165.pdf1,58 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.