Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10083
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường không khí do hoạt động giao thông tại thành phố Long Xuyên
Tác giả: Tâm, Hồ Thị Thanh
Huê, Hồ Liên
Chi, Lê Thị Cẩm
Từ khoá: Không khí
Ô nhiễm
Kĩ thuật môi trường
Air
Pollution
Environmental engineering
Giao thông
Môi trường không khí
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá hiện trạng nồng độ các chất ô nhiễm trong hoạt động giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2018, tỉnh An Giang; Đề ra biện pháp giảm thiểu phát thải góp phần nâng cao chất lượng môi trường không khí cho người dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Mô tả: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10083
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Thi Thanh Tam NCKH00315.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn3,57 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.