Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10100
Nhan đề: Hội thảo Biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Môi trường
Sản xuất nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10100
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoi-thao-bien-doi-khi-hau-va-tac-dong-cua -no-doi-voi-MT-va-SXNN-o-DBSCL.pdf484,48 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.