Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10114
Nhan đề: Khảo sát các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị tại TP. Cần Thơ
Tác giả: Uyên, Nguyễn Thị Duy
Từ khoá: Sự hài lòng
Quản trị kinh doanh
Hành vi tiêu dùng
Siêu thị
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại các siêu thị ở TP.Cần Thơ; Đề xuất một số ý kiến nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với các siêu thị ở TP.Cần Thơ
Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp DH7 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10114
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.