Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10123
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất - thương mại Tâm Thành Long
Tác giả: Thoại, Huỳnh Thị Huyền
Từ khoá: Kế toán
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán;Tr. 1 - 48
Tóm tắt: Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình xử lý nghiệp vụ, phương pháp hạch toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản Xuất - Thương Mại Tâm Thành Long.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10123
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KT - Huynh Thi Huyen Thoai.pdf985,45 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.