Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10131
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển Công nghệ Thông tin Sao Khuê
Tác giả: Thanh, Nguyễn Thị Mộng
Từ khoá: Kế toán
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán;Tr. 1 - 69
Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình ghi chép, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh; Tìm hiểu các phương pháp hạch toán và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp; Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số doanh thu, chi phí để tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ đó rút ra nhận xét, kiến nghị và đưa ra các giải pháp để giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10131
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KT - Nguyen Thi Mong Thanh.pdf1,91 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.