Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10142
Nhan đề: Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển MêKông – Chi nhánh Châu Đốc
Tác giả: Tuyền, Nguyễn Thị Mỹ
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Sự hài lòng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mêkông (MDB) – Chi nhánh Châu Đốc; Đo lường mức độ tác động dựa trên việc tìm hiểu các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mêkông (MDB) – Chi nhánh Châu Đốc; Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng của khách hàng theo các đặc điểm cá nhân như: giới tính, độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp.
Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp DH7 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10142
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.