Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10159
Nhan đề: Hành vi tiêu dùng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng Sacombank của khách hàng ở thành phố Long Xuyên
Tác giả: Sơn, Lê Thái
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Hành vi tiêu dùng
Thẻ ATM
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích hành vi sử dụng dịch vụ thẻ ATM ngân hàng Sacombank của khách hàng tại TP Long Xuyên
Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp DH7 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10159
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7QT2-DQT117532-Le Thai Son-Tieu dung DV the ATM tai NH SACOMBANK.pdf1,04 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.