Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10160
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông – phòng giao dịch Mỹ Luông
Tác giả: Nghĩa, Phan Văn
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh;Tr. 1 - 53
Tóm tắt: Phân tích các hình thức huy động vốn ở Ngân hàng; Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến vốn huy động để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10160
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8QT - Phan Van Nghia.pdf1,43 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.