Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10253
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tây chi nhánh Thới An
Tác giả: Nhung, Huỳnh Thị Tuyết
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10253
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1- Huynh Thi Tuyet Nhung.pdf1,19 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.