Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10292
Nhan đề: Tìm hiểu quy trình cho vay hộ kinh doanh thế chấp xe ô tô cũ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh An Giang
Tác giả: Tâm, Huỳnh Hữu
Từ khoá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. 13NH2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10292
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH13NH2-HUYNH HUU TAM-DTA111611.pdf582,44 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.