Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10388
Nhan đề: Quy trình kế toán thực hiện thanh toán thuế tại công ty TNHH MTV Xây dựng Vương Thiên Phú
Tác giả: My, Vương Thị Diễm
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán
Thuế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DH5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10388
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT1-VUONG THI DIEM MY-DKT142017.pdf3,29 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.