Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10398
Nhan đề: Mô tả quá trình của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Kiểm định và đầu tư xây dựng miền Tây
Tác giả: Nhi, Trần Thị Mỹ
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Lương
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10398
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2- TRAN THI MY NHI- DKT142025.pdf1,15 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.