Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10412
Nhan đề: Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu Vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim tại thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang
Tác giả: Hưng, Nguyễn Phước
Từ khoá: Thương hiệu
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2013
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh;Tr. 1 - 69
Tóm tắt: Tìm hiểu những yếu tố trong hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm giúp tiểu thương nhận biết được Vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim; Thực trạng mức độ nhận biết thương hiệu Vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim của các tiểu thương mua bán trái cây tại địa bàn Long Xuyên ngay trong mùa Vú sữa 2013; Đề xuất một số kiến nghị tăng mức độ nhận biết thương hiệu Vú sữa lò rèn Vĩnh Kim trong thời gian sắp tới.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10412
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11QT - Nguyen Phuoc Hung.pdf1,8 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.