Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10417
Title: Tìm hiểu quy trình xử lý chứng từ thu ngân sách nhà nước trên phần mềm quản lý thuế tại Chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Authors: Phụng, Bùi Kim
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Quản lý chứng từ
Thuế
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10417
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-BuiKimPhung-DKT141626.pdf2.75 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.