Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10486
Nhan đề: Nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
Tác giả: Nhi, Võ Thị Tuyết
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Nhân viên
Kinh doanh
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.DH15QT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10486
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-VO THI TUYET NHI-DQT141814.pdf1,32 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.