Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10599
Nhan đề: Mô tả quy trình bán hàng của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Royal
Tác giả: Hạnh, Nguyễn Thị
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Công ty cổ phần
Kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10599
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-NGUYEN THI HANH-DKT141567.pdf602,76 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.