Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10661
Nhan đề: "Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt - chi nhánh An Giang"
Tác giả: Anh, Trần Ngọc
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán
Thanh toán điện tử
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT5KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10661
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5KT1-Tran Ngoc Anh.pdf4,25 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.