Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10701
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgân, Nguyễn Thị Kim-
dc.date.accessioned2019-05-17T03:13:36Z-
dc.date.available2019-05-17T03:13:36Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10701-
dc.description.abstractTìm hiểu và phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Phòng giao dịch Lấp Vò qua 3 năm 2010, 2011, 2012; Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại ngân hàng.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseriesChuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 93-
dc.subjectVay vốn ngân hàngvi
dc.subjectNgân hàng và nghiệp vụ ngân hàngvi
dc.subjectTài chính ngân hàngvi
dc.titlePhân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long – Phòng giao dịch Lấp Vòvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38. Nguyen Thi Kim Ngan.pdf1,66 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.