Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10757
Nhan đề: Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ phiếu quà tặng tại siêu thị Co.op Mart -Long Xuyên
Tác giả: Minh, Nguyễn Anh
Từ khoá: Siêu thị
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2013
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Quản trị Kinh doanh;Tr. 1 - 66
Tóm tắt: Mô tả mức độ hài lòng của khách hàng trên địa bàn thành phố Long Xuyên đối với dịch vụ phiếu quà tặng tại siêu thị Co.op Mart; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ phiếu quà tặng; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phiếu quà tặng Co.op Mart trong thời gian sắp tới.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10757
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43. Nguyen Anh Minh.PDF907,73 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.