Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10818
Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường tiểu học B Hòa Bình Thạnh
Tác giả: Diễm, Nguyễn Ngọc
Từ khoá: Lương
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT7KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10818
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.