Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11137
Nhan đề: Thực tập vị trí chuyên viên kinh doanh tại công ty cổ phần du lịch An Tín, Long Xuyên
Tác giả: Huyền, Nguyễn Thị Tú
Từ khoá: Công ty du lịch An Tín
Quản trị kinh doanh
Nhân viên kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11137
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.