Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11147
Nhan đề: Nhân viên kinh doanh - Chưng từ tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và dịch vụ Gia Hưng
Tác giả: Tiên, Triệu Hưa Ngọc
Từ khoá: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và dịch vụ Gia Hưng
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên chứng từ
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11147
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-TRIEU HUA NGOC TIEN- DKQ141542.pdf994,08 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.