Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11211
Nhan đề: Kế toán ngân sách tại phòng Thông tin - Văn hóa Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Tác giả: Huyền, Lâm Thị Ngọc
Từ khoá: Kế toán ngân sách
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 38
Tóm tắt: Làm rõ vấn đề thu chi trong cơ quan nhà nước hoặc tại đơn vị đang công tác những khoản thu- chi ra sao, kế toán ngân sách giúp cho ta nắm rõ tài chính trong cơ quan, sử dụng hiệu quả và hợp những khoản thu-chi tại đơn vị; Kế toán ngân sách có thể giúp cho ta rút được nhiều kinh nghiệm trong thu- chi để đề ra những hướng giải pháp trong hiện tại và tương lai khi sử dụng nguồn ngân sách; Giúp cho cơ quan chi tiêu hợp lý hơn nữa, tiết kiệm cho ngân sách tại đơn vị mình.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11211
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3KTCD - Lam Thi Ngoc Huyen.pdf768,76 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.