Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11213
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân
Tác giả: Hiền, Lý Thị Thu
Từ khoá: Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp;Tr. 1 - 57
Tóm tắt: Đánh giá tình hình biến động vốn của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Nhật Tân; Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty; Tìm ra những tồn tại trong quá trình sử dụng vốn tại công ty; Đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11213
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3KTCD - Ly Thi Thu Hien.pdf1,65 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.