Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1129
Nhan đề: Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bài Tập NCKHGD Của Sinh Viên Hệ CĐSP Tiểu Học Trường Đại Học An Giang
Tác giả: Liêm, Đặng Hữu
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Giáo dục
An giang
Năm xuất bản: 2-Nov-2006
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý của nhà trường và biện pháp thực hiện quy trình nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm nâng cao chất lượng bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên hệ cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học của trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1129
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.pdf816,07 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.