Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11392
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trường Tiểu học B Vĩnh Bình
Authors: Loan, Mai Thị Kim
Keywords: Lương
Kế toán
Trường tiểu học
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT6KT2 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11392
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Thi Kim Loan - DKT105171.pdf834.28 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.