Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11551
Nhan đề: Bước đầu nghiên cứu trình độ tập luyện của vận động viên bóng đá U18, U21 và đội tuyển An Giang sau một năm tập luyện
Tác giả: Danh, Văng Công
Từ khoá: Bóng đá
Vận động viên
Giáo dục thể chất
Thể lực
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Đại học Thể dục thể thao II
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục chuyên ngành Giáo dục thể chất
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11551
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Van Cong Danh.LV.cap do 4 (4.6.19).pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn46,65 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.