Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11856
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Sa Đéc
Tác giả: Lan, Nguyễn Thị Tuyết
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Bank loans
Consumer credit
Loans, Personal
Banks and banking
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dung tại MSB Sa Đéc giai đoạn 2015-2017 thông qua các chỉ tiêu doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn. Đề ra một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại MSB Sa Đéc.
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kinh tế quốc tế
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11856
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Tuyet Lan. SVLV001982.pdf1,22 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.