Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11863
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Picom Việt Nam
Tác giả: Ngân,  Lê Thị Kim
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Sales accounting
Cost accounting
Private companies
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đề cập cơ sở lý thuyết về kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. Giới thiệu sơ lược Công ty TNHH Picom Việt Nam. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty. Chủ đề : Kế to
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11863
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Kim Ngan. SVLV001958.pdf2,54 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.