Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11864
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Royal 
Tác giả: Hạnh, Nguyễn Thị
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty cổ phần
Sales accounting
Cost accounting
Stock companies
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Hệ thống cơ sở lý thuyết về kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. Tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. Phản ánh thực trạng công tác kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Tiến hành phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua các số liệu tài chính. Nhận xét về công tác kế toán doanh thu, chi phí và nhận xét kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11864
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hanh. SVLV001956.pdf1,68 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.