Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11868
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Hà Tiên, Kiên Giang - Phòng giao dịch Giang Thành
Tác giả: Duyên, Huỳnh Thị Bích
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Quản lí rủi ro
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Bank loans
Credit
Risk management
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Hệ thống hóa lý thuyết về tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại. Tìm hiểu thực trạng rủi ro tín dụng tại Phòng giao dịch Giang Thành. Qua đó đề xuất đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho Phòng giao dịch Giang Thành
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11868
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh Thi Bich Duyen.SVLV001968.pdf1,83 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.