Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11869
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang giai đoạn 2015-2017
Tác giả: Huyền, Nguyễn Diệp Ngọc
Từ khoá: Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Consumer credit
Loans, Personal
Bank loans
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích thực trạng cho vay khách hàng cá nhân, các chỉ tiêu hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh An Giang. Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với khách hàng cá nhân và giúp khách hàng có thể tiếp cận tín dụng của chi nhánh
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11869
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Diep Ngoc Huyen. SVLV001969.pdf1,94 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.