Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11870
Nhan đề: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - Phòng giao dịch Châu Quới
Tác giả: Hiền, Trần Văn
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Quản lí rủi ro
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Bank loans
Credit
Risk management
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại. Tìm hiểu và phân tích thực trạng, nguyên nhân, phương pháp và chính sách của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Phòng giao dịch Châu Quới cho công tác quản trị rủi ro tín dụng. Qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện hơn chính sách quản trị rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Phòng giao dịch Châu Quới
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11870
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Hien. SVLV001963.pdf1,28 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.