Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11871
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Long Xuyên
Tác giả: Nhi, Đỗ Huỳnh Yến
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Bank loans
Credit
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động cho vay ngắn hạn. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Long Xuyên. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng giai đoạn 2015-2017. Qua đó đưa ra kết luận và kiến nghị
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11871
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Huynh Yen Nhi. SVLV001966.pdf2,55 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.