Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11872
Nhan đề: Phân tích rủi ro tín dụng thương mại trong trường hợp bán chịu vật tư nông nghiệp của các đại lý ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tác giả: Kha, Hồ Thị
Từ khoá: Tín dụng nông nghiệp
Tín dụng thương mại
Quản lí rủi ro
Agricultural credit
Commercial credit
Risk management
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng rủi ro mà đại lý vật tư nông nghiệp gặp phải trong việc bán chịu. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong việc bán chịu vật tư nông nghiệp của các đại lý trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Đề ra các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng thương mại của đại lý trong việc bán chịu vật tư nông nghiệp
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11872
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Thi Kha.SVLV001970.pdf1,74 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.