Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11873
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, phòng giao dịch Mỹ Quý giai đoạn 2015-2017
Tác giả: Lực, Hồ Thành
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Bank loans
Credit
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, phòng giao dịch Mỹ Quý. Qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11873
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Thanh Luc. SVLV001964.pdf1,62 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.