Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11881
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Long Xuyên
Tác giả: Giàu, Võ Thị Ngọc
Từ khoá: Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Consumer credit
Loans, Personal
Bank loans
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Long Xuyên. Qua đó đưa ra một số giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11881
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Thi Ngoc Giau. SVLV001962.pdf1,93 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.