Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11895
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Giang
Tác giả: Thanh, Trần Thanh
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Hoạt động tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. DT3QTLX
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11895
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3QTLX - Tran Thanh Thanh.pdf1,8 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.