Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11919
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện An Phú
Tác giả: Duy, Nguyễn Nhật
Từ khoá: Tín dụng
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Credit
Bank loans
Banks and banking
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích thực trạng tín dụng ngắn hạn cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện An Phú. Qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11919
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Nhat Duy. SVLV001983.pdf1,08 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.