Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12021
Nhan đề: Phân tích tình hình cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch huyện Châu Phú
Tác giả: Thắm, Huỳnh Thị
Từ khoá: Tín dụng
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Credit
Bank loans
Banks and banking
Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích hoạt động cho vay của phòng giao dịch Ngân hàng Quân đội huyện Châu Phú từ 2015-2017. Phân tích các chỉ số cơ bản để đánh giá hiệu quả cho vay. Đánh giá chung về tình hình của phòng giao dịch. Từ đó đưa ra kết quả đạt được và hạn chế tồn tại để đề xuất một số giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả cho vay tại phòng giao dịch
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12021
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh Thi Tham. SVLV001941.pdf1,52 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.