Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12064
Nhan đề: Nghiên cứu thái độ của khách hàng tại thành phố Long Xuyên đối với dịch vụ thanh toán bằng điện thoại di động
Tác giả: Linh, Nguyễn Thùy
Từ khoá: Thái độ
Thương mại di động
Thanh toán điện tử
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Attitudes
Mobile commerce
Electronic funds transfers
Banks and banking
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu thái độ của khách hàng tại thành phố Long Xuyên đối với dịch vụ thanh toán bằng điện thoại di động. Tìm hiểu sự khác biệt về thái độ giữa các nhóm khách hàng theo các biến nhân khẩu học. Đề xuất kiến nghị làm cơ sở giúp nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng điện thoại di động có những kế hoạch, nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12064
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thuy Linh. SVLV001972.pdf1,4 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.