Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1219
Nhan đề: Ảnh Hưởng Của Các Mức Độ Đồng Và Kẽm Trong Khẩu Phần Của Heo Con Từ 7-60 Ngày Tuổi.
Tác giả: Tiên, Đào Thị Mỹ
Từ khoá: Nông nghiệp
Ảnh hưởng của đồng
Ảnh hưởng của kẽm
Thức ăn
Chăn nuôi
Heo con
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu hiệu quả của việc bổ sung đồng và kẽm ở các mức độ khác nhau để tìm ra khẩu phần tối ưu hóa khả năng sinh trưởng và phát triển của heo con.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1219
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dongkem.pdf1,49 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.