Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12328
Nhan đề: Ảnh hưởng của biện pháp tưới nước tiết kiệm đến sự thoát hơi đạm và hiệu quả sử dụng đạm trên đất lúa ngập nước
Tác giả: Xuân, Lý Ngọc Thanh
Từ khoá: Đất ngập nước
Khoa học đất
Hydromorphic soils
Soil science
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích: Khảo sát ảnh hưởng của biện pháp tưới khô ngập luân phiên trên sự bốc hơi đạm dạng N2, NH3 và hiệu quả sử dụng đạm của cây lúa trên hai biện pháp quản lý nước. Đề tài được thực hiện trên đất phèn (Giồng Riềng) và đất phù sa (Ô môn) vào vụ Đông Xuân 2010
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học đất
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12328
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.lyngocthanhXuan.LV00421.cap do 4.file.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn18,6 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.