Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12336
Nhan đề: Điều tra tình hình ngoại ký sinh trên chó tại huyện Thốt Nốt và thử hiệu lực một số thuốc tẩy trừ
Tác giả: Nhã, Trương Thanh
Từ khoá: Động vật nuôi
Bệnh
Chó
Kí sinh trùng
Kí sinh trùng thú y
Kí sinh trùng
Thú y
Chăn nuôi
Domestic animals
Diseases
Dogs
Parasites
Veterinary parasitology
Parasites
Veterinary medicine
Animal culture
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định tình hình nhiễm ngoại ký sinh trên chó nuôi tại huyện Thốt Nốt; Xác định thành phần loài ngoại ký sinh trên chó, trên từng lứa tuổi, giới tính; Thử hiệu lực một số loại thuốc điều trị ngoại ký sinh trên chó
Mô tả: Luận án Thạc sĩ Khoa học Nông học nghiệp ngành Thú Y
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12336
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Truong thanhNha.LV00420.cap do 4.File.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn14,44 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.