Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12382
Nhan đề: Biến đổi hôn nhân của người Khmer Nam bộ (Nghiên cứu trường hợp huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)
Tác giả: Hà, Nguyễn Thái Ngọc
Từ khoá: Hôn nhân
Phong tục và lễ nghi hôn nhân
Người Khmer
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12382
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thai Ngoc Ha. LV00429.cap do 4.file.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn4,43 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.