Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12383
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nhàn, Tô Thị Thư
Từ khoá: Doanh nghiệp
Giao dịch chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Báo cáo thường niên
Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Tây Đô
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Kế toán
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12383
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV00430.Tothithu Nhan.Cap do 4. CD.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn5,25 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.