Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12384
Nhan đề: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy học Văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
Tác giả: Phương, Hoàng Thị Hồng
Từ khoá: Văn học thiếu nhi Việt Nam
Giáo dục tiểu học
Children's literature, Vietnamese
Education, Elementary
Phương pháp giảng dạy
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Trình bày: Cơ sở lí luận; Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào dạy học Văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học; Thực nghiệm sư phạm
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12384
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Hong Phuong. LV00432.cap do 2. file.pdf4,69 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.