Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12548
Nhan đề: Quản lý dinh dưỡng lúa theo vùng đặc thù (SSNM) ở vụ Thu Đông tại thị xã Bình Minh, tĩnh Vĩnh Long và huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Cường, Trịnh Văn
Từ khoá: Khoa học cây trồng
Lúa nước
Crop science
Rice
Vụ Thu Đông
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Xây dựng các mô hình điểm bón phân theo SSNM cho cây lúa vụ Thu Đông tại các vùng đất nghiên cứu; Đánh giá mức đáp ứng phân bón và xây dựng công thức bón phân trên cây lúa theo phương pháp quản lý dinh dưỡng theo địa điểm chuyên biệt (SSNM); Đánh giá mức tăng năng suất và hiệu quả đầu tư phân bón, giảm chi phí sản xuất ít nhất 10% nhằm tăng lợi nhuận cho nông dân.
Mô tả: Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12548
Appears in Collections:Luận văn Học viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVHV000001.TrinhVanCuong.Cap do 4.File.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn2,78 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.